top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leszek Lorent - perkusista, dr hab. sztuki muzycznej.  W 2008 roku ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie. Kształcił się również w Conservatoire Nationale Superieur Musique et Danse de Lyon w mistrzowskiej klasie prof. Jeana Geoffroya. W latach 2006-2009 uczestniczył w kursach interpretacji nowej muzyki w Estonii (Tallin). Jest laureatem krajowych
i międzynarodowych konkursów. Regularnie bierze udział w festiwalach: Warszawska Jesień, Festiwal Aujourd'hui Musiques w Perpignan, Flaneries Musicales w Reims, Festiwal Novelum w Tuluzie, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody, Musica Polonica Nova...

Jako solista występował z : Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Narodowego Forum Muzyki, Filharmonią Świętokrzyską, Orkiestrą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Sinfonią Iuventus, Orchestre Perpignan Mediteranee. Artysta otrzymał liczne stypendia, m.in: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Banku Societe Generale, Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS, stypendium Młoda Polska, stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina za osiągnięcia naukowe. Leszek Lorent ma na swoim koncie prawykonania dzieł wielu współczesnych kompozytorów, m.in: Marcina Błażewicza, Dariusza Przybylskiego, Ignacego Zalewskiego, Aleksandry Gryki, Pawła Hendricha. Specjalizuje się w realizacji partytur multiperkusyjnych oraz dzieł teatru instrumentalnego. Jako specjalista tej dziedziny bierze udział w wielu konferencjach i sesjach badawczych w kraju i za granicą, będąc niejednokrotnie ich pomysłodawcą i kierownikiem naukowym, zasiada w jury konkursów muzyki współczesnej. W 2012 roku artysta otrzymał tytuł doktora sztuki muzycznej, zaś w 2016 roku - tytuł doktora habilitowanego.

Jest autorem książek tematycznych:

 - Szkice perkusyjne. Zagadnienia filozoficzno-wykonawcze multiperkusyjnych traktatów dźwiękowych wybranych twórców (wyd. Cultura Animi 2014)

 - Ineffabilis. Perkusyjne dzieła Marcina Błażewicza (wyd. Cultura Animi 2015)

W kręgu jego naukowych dociekań i zainteresowań artystycznych znajduje się filozofia muzyki, muzyka stochastyczna Iannisa Xenakisa, zagadnienia polskiego sonoryzmu, pierwotne formy sacrum kształtowane przez dźwięki praperkusji (obrzędowość i rytualność muzyki perkusyjnej).  

Leszek Lorent jest adiunktem macierzystej uczelni, kierownikiem Studium Muzyki Nowej. Jego artykuły z pogranicza muzyki i filozofii były publikowane w Zagadnieniach naukoznawstwa PAN, w piśmie warszawskich uczelni artystycznych Aspiracje, oraz w wielu innych wydawnictwach naukowych w Polsce i za granicą (łącznie ponad 17 pozycji).

Dorobek fonograficzny Lorenta obejmuje kilkanaście płyt cd, na których występuje jako kameralista oraz 3 płyty solowe:

- Eidos, zawierająca dzieła Dariusza Przybylskiego, Miłosza Bembinowa, Ignacego Zalewskiego, Iannisa Xenakisa (wyd. For Tune 2013)

- Kundalini. Lorent plays Błażewicz, zawierająca kompozycje Marcina Błażewicza (wyd. Requiem Records 2015)

- Tonisteon, zawierająca dzieła Iannisa Xenakisa, Dariusza Przybylskiego, Ignacego Zalewskiego i Marcina Błażewicza (wyd. Requiem Records 2016)

Leszek Lorent jest członkiem stworzyszenia artystów #ART, oraz stowarzyszenia artystów EUFORIS.

bottom of page